Big Data

Στην εποχή της πληροφορίας, παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για διαχείριση και εκμετάλλευση μεγάλου όγκου δεδομένων που δημιουργούνται σε καθημερινή βάση. Η πρώτη φορά που εμφανίζεται το πρόβλημα της αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων μας πηγαίνει στο όχι και τόσο μακρινό 1997.  Οι επιστήμονες της NASA, σε μια προσπάθεια να αναπαραστήσουν γραφικά τα δεδομένα τα όποια συλλέγονταν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα Μεγάλων Δεδομένων. Αυτή είναι και η πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου όρου.

Τρία βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων είναι ο όγκος, η ταχύτητα και η ποικιλία. Μετά το 2000, η ποικιλία των δεδομένων αυξήθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κλασικά παραδείγματα είναι η ψηφιοποίηση ήχου και εικόνας, τα βίντεο, o παγκόσμιος ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα και φυσικά το αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της καθημερινής ζωής των περισσότερων ανθρώπων, τα «έξυπνα κινητά». Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της ποικιλίας, είναι η αύξηση του όγκου των δεδομένων. Μόνο το 2011 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1,2 τρις GB δεδομένων. Το 2020 υπολογίζεται ότι ο διαχωρίσιμος όγκος δεδομένων θα είναι κατά 45 φορές μεγαλύτερος από ότι το 2008.

Κάθε λεπτό που περνάει προστίθενται τεράστιοι όγκοι δεδομένων και έτσι είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο. Για να γίνει κατανοητό το πλήθος της πληροφορίας, αρκεί να σημειώσουμε ότι η Google λαμβάνει ανά λεπτό 2 εκατομμύρια ερωτήματα αναζήτησης, στο YouTube ανεβαίνουν 72 ώρες βίντεο ανά λεπτό, γίνονται 140 εκατομμύρια tweets ανά ημέρα, επιχειρήσεις λαμβάνουν 34 χιλιάδες likes ανά λεπτό στο facebook. Εκτιμήσεις αναφέρουν πως η αγορά της τεχνολογίας των Μεγάλων Δεδομένων θα φτάσει το 2019 τα 17 εκατομμύρια δολάρια.

Big data will talk to you if you are willing to listen

Ας μιλήσουμε τώρα για την Ακρίβεια και την Αξία των δεδομένων και πως συσχετίζονται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ένα  πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι η ακρίβεια των δεδομένων αυτών. Πολλές φορές, λόγω της ανάγκης για την άμεση λήψη μιας απόφασης, δημιουργούνται «αυτοματοποιημένες διαδικασίες», χωρίς την «ανθρώπινη παρέμβαση».

Σε αυτήν την περίπτωση, εάν μέσα σε αυτήν την διαδικασία δώσουμε «σκουπίδια», η διαδικασία θα μας επιστρέψει και αυτή «σκουπίδια» με την σειρά της. Με τον όρο «σκουπίδια» εννοούμε δεδομένα τα όποια δεν είναι ακριβή. Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η εγκυρότητα των δεδομένων διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για το αποτέλεσμα που θα λάβουμε μέσα από την επεξεργασία τους.

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων είναι η αξία.  Τι δηλαδή μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά  και πόσο χρήσιμο είναι αυτό για την απόφαση που θέλουμε να πάρουμε. Κάθε επιχείρηση καλείται να πάρει μια απόφαση αξιοποιώντας την πληροφορία που έχει σε σωστό χρόνο, με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος,  έτσι ώστε να επιτύχει να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στο «προϊόν» της.

Τα οφέλη από τα μεγάλα δεδομένα είναι πολλά και σε διάφορους κλάδους και βεβαίως τα τελευταία χρόνια αποτελεί το βασικό εργαλείο οποιασδήποτε πολιτικής ή εταιρικής καμπάνιας επικοινωνίας. Τα πιο εμβληματικά brands από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οι πιο μεγάλοι ηγέτες από τον Trump μέχρι τον Putin, έχουν θέσει τα Big Data στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής τους.

Το πιο βασικό από αυτά είναι η ανάλυση του προφίλ και ο εντοπισμός μοτίβων από τις συνήθειες καταναλωτών και χρηστών, με στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής που ακολουθείται για τη διαφήμιση των εταιριών ή την προβολή των πολιτικών.

Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Η ζήτηση και η ανάγκη για ταχύτατη και πιο άμεση επεξεργασία της πληροφορίας μεγάλου όγκου καθιστά τα «Big Data»,  την ιδανική λύση.

Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι οι δυνατότητες του clouding. Το clouding μας δίνει την δυνατότητα να διαμοιράσουμε την πληροφορία και να αυξήσουμε την ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων. Ο Barack Obama έλεγε το 2010 ότι μερικές φορές, πιο σημαντική από την ίδια την απόφαση είναι η έγκαιρη λήψη της. Ο ίδιος σε όλες τις προεκλογικές του εκστρατείες, χρησιμοποίησε εφαρμογές, που εξυπηρετούσαν ένα σκοπό: γρήγορη διαμοίραση (sharing) της πληροφορίας, γρηγορότερη επεξεργασία της.

Ακόμη, μια πολύ σημαντική χρήση εφαρμογών που βασίζονται στα μεγάλα δεδομένα είναι η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Με την επεξεργασία μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων και με την έγκαιρη πρόγνωση μιας φυσικής καταστροφής, θα μπορούσε να δοθεί μια βέλτιστη στρατηγική, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπεις αυτής, με την έγκαιρη λήψη των απαραιτήτων μέτρων.

Το διαδίκτυο καθημερινά κατακλύζεται από πληροφορία. Όλος αυτός ο όγκος δεδομένων μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την καλύτερη και πιο προσωποποιημένη στόχευση με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικής από ενδιαφερόμενους. Στο λιανικό εμπόριο, οι έμποροι μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα αποθέματα τα όποια έχουν στα καταστήματά τους με βάση τις αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον παγκόσμιο ιστό. Στις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδρομές ή ακόμη να αποφευχθούν δρόμοι που έχουν κίνηση, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές όπου καταγράφουν την κίνηση. Στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον αλγόριθμοι μεγάλων δεδομένων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Και βέβαια στην Πολιτική τα Μεγάλα Δεδομένα βοηθούν αυτούς που τρέχουν τις καμπάνιες των πολιτικών να αξιολογήσουν, να δημιουργήσουν ομάδες από διαφορετικούς ψηφοφόρους, σύμφωνα με χαρακτηριστικά τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε στο νου μας.

Με άλλα λόγια στη νέα εποχή της χάραξης στρατηγικής τα επιτελεία που κάνουν χρήση αυτών των νέων τεχνολογικών εργαλείων, “μαθαίνουν” τον κάθε ψηφοφόρο, εντοπίζουν τα ενδιαφέροντά του και μετατρέπουν σε δέκτη αλλά και πομπό του μηνύματος.

 

Ο Γιάννης Καρανίκας είναι Μαθηματικός, Ερευνητής στα Big Data

Spread the love